Persmededeling – nieuwe voorzitter AUGent

In Nieuws by MatthiasBekaert

De Associatie Universiteit Gent (AUGent) meldt u graag de aanstelling van prof. dr. Anne De Paepe als nieuwe voorzitter vanaf 1 juli 2018. Anne De Paepe is gewoon hoogleraar in de humane en medische genetica. Ze heeft ruim 20 jaar het Centrum Medische Geneeskunde van het UZ Gent geleid. Haar baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar erfelijke bindweefselziekten is geroemd in binnen- en buitenland. Van 2013 tot 2017 was zij rector van de Universiteit Gent. Onder haar rectoraat werden ingrijpende vernieuwingen op vlak van onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid gerealiseerd. Daarbij stonden voor haar altijd het belang van samenwerking en het streven naar kwaliteit voorop. Op vraag van de partnerinstellingen van de AUGent neemt zij het voorzitterschap over van Luc Van den Bossche. Na 15 jaar inzet voor de ontwikkeling van de associatie en voor het uitbouwen van een hechte samenwerking tussen de partnerinstellingen geeft hij nu de fakkel door.

In haar welkomstwoord op haar eerste Raad van Bestuur prees Anne De Paepe haar voorganger voor zijn brede visie en grote vooruitziendheid. Onder zijn voorzitterschap is de AUGent uitgegroeid tot een pluralistisch samenwerkingsverband dat in belangrijke mate stoelt op wederzijds respect voor de eigenheid en sterktes van de partners. De nieuwe voorzitter wil op dit fundament voortbouwen en streven naar nog meer vormen van duurzame samenwerking ten voordele van de partnerinstellingen, hun medewerkers en studenten.

De AUGent is het overkoepelend netwerk van vier kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen in Oost- en West-Vlaanderen: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen dit netwerk zetten de partnerinstellingen in op gezamenlijke meerwaarde. Samen tellen ze meer dan 67.500 studenten en 12.500 medewerkers.

De AUGent bevordert synergieën tussen de professionele bacheloropleidingen en academische opleidingen (bv. aanbod van schakeltrajecten en de ontwikkeling van gezamenlijke leerlijnen). Ook de coördinatie van activiteiten op het vlak van onderzoek en innovatie, wetenschapscommunicatie, onderwijsvernieuwing en studentensport behoort tot de kerntaken van de AUGent.

Contact:
Rudy Van Renterghem
Directeur AUGent
Tel.: +32 9 264 82 30 – +32 475 54 96 33
E-mail: rudy.vanrenterghem@augent.be