Uitreiking certificaten rolmodellen 2018-2019

In Nieuws by Admin AUGent

Op 30 april vond het slotmoment plaats van de rolmodellenwerking van dit academiejaar. 47 studenten namen deel aan drie activiteiten en behaalden zo hun certificaat. Samen zetten ze zich in om als ervaringsdeskundige met laatstejaars in gesprek te gaan over de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. Ze namen deel aan 16 groepsgesprekken, 5 conversatietafels met student-nieuwkomers en de SID-inbeurs in Gent. In totaal werden ruim 500 jongeren bereikt.

De rolmodellenwerking is een initiatief inzake diversiteit van de AUGent. Betrokken partners zijn de UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool, Odisee Technologiecampus Gent, LUCA School of Arts en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het is een regioverhaal waarbij associatieoverschrijdend wordt gewerkt. Het is geen rekruteringsinitiatief: de jongeren worden niet geïnformeerd of geadviseerd naar een bepaalde keuze, enkel gesensibiliseerd om hoger onderwijs te overwegen.