TOELATINGSONDERZOEK BACHELOROPLEIDINGEN: Corona-maatregelen

In Nieuws by Admin AUGent

De corona-maatregelen genomen door de AUGent wijzigen voorlopig niets aan het toelatingsonderzoek bacheloropleidingen. De procedure met bijhorende timing loopt gewoon door. Elke geregistreerde kandidaat zal op de hoogte gebracht worden van eventuele wijzigingen ten gevolge van overheidsmaatregelen of interne beslissingen.

Voor de persoonlijke intake neemt u contact op met de opgegeven contactpersonen bij de partnerinstellingen.

Het persoonlijk afgeven van de portfolio’s op het secretariaat is momenteel niet mogelijk uit veiligheidsoverwegingen.
We raden aan uw documenten ofwel elektronisch in te dienen, ofwel één kopie van het portfolio op te sturen of te deponeren in onze brievenbus.