Winnaars Scriptieprijs Sint-Lievenspoort bekend

In Nieuws by Admin AUGent

De vzw Sint-Lievenspoort werkt al lange tijd samen met de AUGent om de wisselwerking te vergroten tussen de dagelijkse praktijk van het werken met kinderen en volwassenen met een gehoorstoornis, spraak-taalstoornis of autismespectrumstoornis en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis.

Een van de elementen in die samenwerking is het uitreiken van de jaarlijkse ‘Sint-Lievenspoort scriptieprijs’. De recentste prijs heeft vzw Sint-Lievenspoort in samenwerking met de AUGent virtueel uitgereikt op 27 januari 2022.

De prijs bekroont sinds 2015 jaarlijks een bachelor- en een masterproef die betekenisvol zijn voor de werking van de organisatie en een van de drie doelgroepen van Sint-Lievenspoort. Elk jaar staat een andere doelgroep in de kijker. Dit jaar waren dat kinderen met een autismespectrumstoornis.

Nieuwe technologieën
“Met deze prijs willen we kwalitatieve scripties die een meerwaarde kunnen betekenen voor onze doelgroepen en onze werking, stimuleren en belonen. We richten ons in de eerste plaats tot studenten in de menswetenschappelijke opleidingen, maar we sluiten ook andere opleidingen zeker niet uit. Denk maar aan nieuwe technologieën voor personen met een auditieve beperking of een webapplicatie gericht op kinderen met autismespectrumstoornissen,” verduidelijkt Karen De Waele, algemeen directeur van vzw Sint-Lievenspoort.

500 euro voor de winnaars
Op 27 januari 2022 werd de prijs (virtueel) uitgereikt aan de twee winnaars, zoals de traditie wil, één voor een masterthesis en één voor een bachelorproef. De AUGent feliciteert de winnaars van harte:

  • Lieselot Maes-Dhaeyere, (UGent, MA Klinische Psychologie) voor haar masterproef Establishing a social referencing repertoire in children with autism spectrum disorder (vrij vertaald: Sociale vaardigheidstraining voor jonge kinderen met autisme)
  • Ine Kuypers (Arteveldehogeschool, BA Logopedie) voor Spellingvaardigheden bij lagereschoolkinderen met ASS.

Veerle De Wilde, voorzitter van de vakjury van Sint-Lievenspoort, benadrukt dat beide scripties elementen bevatten die zeer waardevol zijn voor de dagelijkse praktijk. “De training op vlak van ‘social referencing’ beschreven in de masterproef van Lieselot Maes-Dhaeyere kan zeker meegenomen worden in onze benadering van kinderen met ASS. En de tips in de bachelorproef van Ine Kuypers kunnen onze logopedisten eenvoudig toepassen om de slaagkans van de spellingtherapie te vergroten.” Zij voegt daar aan toe: “alle ingezonden scripties waren interessant. Het was dan ook niet evident een winnaar te kiezen.”

De AUGent wil graag deze waardering voor alle ingezonden werken bevestigen en hoopt op een even kwaliteitsvol vervolg.

Wordt vervolgd in 2023
Volgend jaar wordt de Scriptieprijs Sint-Lievenspoort opnieuw uitgereikt. Dan is het de beurt aan de doelgroep doof- en slechthorendheid.

Meer informatie