Scriptieprijs 2022 Sint-Lievenspoort uitgereikt

In Nieuws by Admin AUGent

De vzw Sint-Lievenspoort werkt al lange tijd samen met de AUGent om de wisselwerking te vergroten tussen de dagelijkse praktijk van het werken met kinderen en volwassenen met een gehoorstoornis, spraak-taalstoornis of autismespectrumstoornis en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis.

Eén van de elementen in die samenwerking is het uitreiken van de jaarlijkse Scriptieprijs Sint-Lievenspoort. De recentste prijs heeft vzw Sint-Lievenspoort in samenwerking met de AUGent uitgereikt op 19 januari 2023.

De prijs bekroont sinds 2015 jaarlijks een bachelor- en een masterproef die betekenisvol zijn voor de werking van de organisatie en een van de drie doelgroepen van Sint-Lievenspoort. Elke winnende scriptie wint 500 euro. Elk jaar staat een andere doelgroep in de kijker. Dit jaar waren dat dove of slechthorende kinderen, jongeren of volwassenen.

Winnaars 2022
Op 19 januari 2023 werd de prijs uitgereikt aan de twee winnaars, zoals de traditie wil, één voor een masterthesis en één voor een bachelorproef. De AUGent feliciteert de winnaars van harte:

  • Pauline Devolder (UGent, master logopedische en audiologische wetenschappen) voor haar masterproef Improved cochlear synaptopathy diagnostics using EEG measurements with fluctuating sounds (vrij vertaald: Betere diagnose van een vorm van verborgen gehoorverlies aan de hand van psycho-akoestische testen en EEG-metingen met spectrale modulaties)
  • Jade Ameel, Marie Geerts en Cato Lippens (Arteveldehogeschool, bachelor in de logopedie en audiologie) voor hun bachelorproef Het stimuleren van de talig-cognitieve ontwikkeling van kinderen met gehoorverlies. – Het stimuleren van Theory of Mind en executieve functies bij kinderen met gehoorverlies aan de hand van leesboeken en (kinder)liedjes.

Meerwaarde voor Sint-Lievenspoort
“Beide scripties zijn heel interessant voor Sint-Lievenspoort”, laat Ine Accou, voorzitter van de jury weten. “We waren onder de indruk van de masterproef. Hoewel het een niche in het grote domein van gehoorverlies beslaat, betekent het een grote stap vooruit om verborgen gehoorverlies vast te stellen. We vinden dit zeer relevante evoluties en moeten hierin mee zijn.”

“De bachelorproef is direct inzetbaar in onze organisatie. Hij bevat een zeer praktische uitwerking van de theorie aan de hand van oefensessies. Leerkrachten, opvoeders, thuisbegeleiders en therapeuten kunnen er direct mee aan de slag. Eigenlijk gebruiken ze de oefeningen al,” besluit Ine enthousiast.

De AUGent wil graag deze waardering voor alle ingezonden werken bevestigen en hoopt op een even kwaliteitsvol vervolg.

Doelgroep spraak- en taalontwikkelingsstoornissen in 2023
Volgend jaar wordt de Scriptieprijs Sint-Lievenspoort opnieuw uitgereikt. Dan is het de beurt aan de doelgroep spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Meer informatie www.sintlievenspoort.be/scriptieprijs