Scriptieprijs Sint-Lievenspoort 2023

In Nieuws by Admin AUGent

De AUGent organiseert in samenwerking met vzw Sint-Lievenspoort de Scriptieprijs 2023.

Deze prijs bekroont scripties die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking en de doelgroepen van Sint-Lievenspoort. De doelgroep die dit jaar in de kijker staat, zijn kinderen met een spraak-taalstoornis (S/TOS/DVD).

Heb je tijdens de voorbije 3 academiejaren een bachelor- of masterproef afgewerkt die relevant is voor deze doelgroep? Dan maak je kans om de Scriptieprijs te winnen.

Inzendingen gebeuren via de 4 partnerinstellingen van de AUGent. Elke hogeschool kan
2 bachelorproeven nomineren. De UGent kan 4 masterproeven nomineren.

De winnende bachelor- en masterproef worden elk beloond met € 500.

De prijs wordt uitgereikt in januari 2024.

Meer info kan je vinden via deze link.