OPROEP VOOR DE KANDIDAATSTELLING VAN EEN Administratief Medewerker

In Nieuws by Admin AUGent

De AUGent is dringend op zoek naar een nieuwe medewerker voor de opvolging van de afstudeerbeurs en de ondersteuning van de interne werking van de AUGent voor onbepaalde duur. Het meer gedetailleerd profiel vindt u hier.

Bij beslissing van het AUGent Bestuur van 11 juni wordt voorrang gegeven aan kandidaten uit de partnerinstellingen van AUGent. Pas in tweede orde komen externe kandidaten in aanmerking.

De kandidaturen bestaande uit een sollicitatiebrief en CV worden uiterlijk tegen uiterlijk 1 juli om 12u bezorgd aan Rudy Van Renterghem, Directeur AUGent, via rudy.vanrenterghem@ugent.be.

Bij grote belangstelling wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de sollicitatiebrief en CV. De selectiegesprekken worden normaal gezien gepland tussen 3 en 10 juli.
De startdatum voor de nieuwe medewerker is bij voorkeur 1 september 2024 om een overdracht mogelijk te maken.