Toelatingsonderzoek


Dien hieronder uw portfolio in.

Een Curriculum Vitae met een overzicht van de “geleverde prestaties”.
Bewijsstukken met betrekking tot de “geleverde prestaties”. Voorblad en alle bewijsstukken samen in 1 bestand. Het sjabloon is hier te vinden.
Een algemene reflectie (niet per bewijsstuk) op de “geleverde prestaties”. Minimum 1 (= niet minder dan 35 regels) en maximum 3 bladzijden, opgemaakt met een tekstverwerkingsprogramma in lettertype Arial 11.
Een persoonlijke motivatietekst. Minimum 1 (= niet minder dan 35 regels) en maximum 3 bladzijden, opgemaakt met een tekstverwerkingsprogramma in lettertype Arial 11.
Bewijs dat men voldoet aan de taalvoorwaarden om ingeschreven te worden in het hoger onderwijs.
Bijlage 25 of 26 van de asielaanvraag.
Attest van immatriculatie (oranje kaart).
Attest van ontvankelijkheid asielaanvraag door binnenlandse zaken.