About us


Ghent University Association vzw (AUGent)

De Associatie Universiteit Gent (AUGent) is het overkoepelend netwerk van vier kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen in Oost- en West-Vlaanderen: de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen dit netwerk zetten de partnerinstellingen in op gezamenlijke meerwaarde. Samen tellen ze zo’n 67.500 studenten en 12.500 medewerkers. De AUGent werd als vzw opgericht op 29 april 2003, in uitvoering van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003. Bij de oprichting bestond de belangrijkste opdracht uit de integratie van de academische bacheloropleidingen in de universiteit. Dit proces werd op 1 oktober 2013 met succes afgerond. Sinds de integratie blijft de associatie haar andere opdrachten vervullen. Ze organiseert de samenwerking tussen de professionele bachelors en de academische opleidingen (waaronder de overgangsmogelijkheden en het ontwikkelen van leerlijnen). Ze bevordert de coördinatie van het onderzoek en innovatie. Ze zorgt voor de algemene logistieke organisatie. Ze bereidt als forum de ontwikkeling naar een geïntegreerde hogeronderwijsruimte voor. Binnen de AUGent vzw is de Algemene Vergadering het hoogste orgaan. Het dagelijks bestuur van de vzw berust bij de Raad van Bestuur. Dit orgaan houdt toezicht op de uitvoering van het algemeen beleid van de AUGent en controleert de inkomsten en uitgaven. Bij het nemen van beslissingen gaat de AUGent uit van het consensusmodel, met respect voor de eigenheid van de instellingen. De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door een directeur die daarbij ondersteund wordt door een team van stafmedewerkers.

Staff members


Rudy Van Renterghem
Director

Contacteer voor vragen over: toelatingsonderzoek en onderwijs

T:09 264 82 30
E:Rudy.VanRenterghem@AUGent.be

Aagje Monballieu
Secretary-General

Contact in case of questions regarding: Board, policy, science communication and sports

T:09 264 82 28
E:Aagje.Monballieu@AUGent.be


Valérie Ingelrelst
Administratief secretaris

Contact in case of questions regarding: general information and the Graduation Fair (Afstudeerbeurs)

T:09 264 82 24
E:Valerie.Ingelrelst@AUGent.be


Katrien De Gelder
Senior Research advisor

Contact in case of questions regarding: research and AssociationResearchPlatforms

T:09 264 36 36
E:Katrien.DeGelder@AUGent.be

Board

Members of the Executive Board


 • Anne De Paepe

  Chairman AUGent

 • Tony Van Parys

  Chairman Artevelde University College Ghent

 • Tomas Legrand

  General manager Artevelde University College Ghent

 • Paul Van Cauwenberge

  Chairman University College Ghent

 • Koen Goethals

  General manager University College Ghent

 • Jan Durnez

  Chairman University College West Flanders

 • Lode De Geyter

  General manager University College West Flanders

 • Rik Van de Walle

  Rector Ghent University

 • Mieke Van Herreweghe

  Vice-rector Ghent University

 • Mike Nachtegael

  Chief academic administrator Ghent University

 • Jeroen Vanden Berghe

  Chief logistics administrator Ghent University

 • Jan Vande Moortel

  Staff representative

 • Olivier De Bolster

  Student representative

Members of the General Assembly


 • Anne De Paepe

  Chairman AUGent

 • Tony Van Parys

  Chairman Artevelde University College Ghent

 • Pascal Verdonck

  Vice-chairman Artevelde University College Ghent

 • Tomas Legrand

  General manager Artevelde University College Ghent

 • Jan Vande Moortel

  Staff representative Artevelde University College Ghent

 • Sarina Martens

  Student representative Artevelde University College Ghent

 • Paul Van Cauwenberge

  Chairman University College Ghent

 • Elke Decruynaere

  Vice-chairman University College Ghent

 • Koen Goethals

  General manager University College Ghent

 • Maaike Teirlinck

  Staff representative

 • Stef Bondroit

  Student representative University College Ghent

 • Jan Durnez

  Chairman University College West Flanders

 • Sofie Staelraeve

  Vice-chairman University College West Flanders

 • Lode De Geyter

  General manager University College West Flanders

 • Danny Anné

  Staff representative University College West Flanders

 • Senne Moens

  Student representative University College West Flanders

 • Rik Van de Walle

  Rector Ghent University

 • Mieke Van Herreweghe

  Vice-rector Ghent University

 • Mike Nachtegael

  Chief academic administrator Ghent University

 • Jeroen Vanden Berghe

  Chief logistics administrator Ghent University

 • Geert De Soete

  Dean Faculty of Psychology and Pedagocical Sciences Ghent University

 • Herwig Dejonghe

  Dean Faculty of Sciences Ghent University

 • Jan Van Bocxlaer

  Dean Faculty of Pharmaceutical Sciences Ghent University

 • Femke De Backere

  Staff representative AAP Ghent University

 • Jan Soons

  Staff representative ATP Ghent University

 • Olivier De Bolster

  Studentenvertegenwoordiger UGent