Onderzoek


Associatieonderzoeksplatformen

Een associatieonderzoeksplatform verenigt onderzoekers uit de academische en professionele bacheloropleidingen die actief zijn in een gemeenschappelijk thematisch afgebakend onderzoeksgebied. Een associatieonderzoeksplatform heeft tot doel de samenwerking op het vlak van onderzoek en dienstverlening tussen meerdere associatiepartners uit de academische en professionele bacheloropleidingen uit te bouwen en zichtbaar te maken, het beschikbare onderzoekspotentieel te bundelen en samen naar buiten toe te profileren.

Om de oprichting van associatieonderzoeksplatformen aan te moedigen en te ondersteunen, worden deze incentives aangeboden:
• hogeschoolonderzoekers die lid zijn van een associatieonderzoeksplatform krijgen het statuut van geaffilieerd onderzoeker binnen de UGent. Zo krijgen ze toegang tot een aantal faciliteiten van de universiteit, waaronder de digitale bibliotheek.
• erkende associatieonderzoeksplatformen met een coördinator vanuit de UGent worden financieel ondersteund door de UGent.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor de oprichting of de verlenging van een associatieonderzoeksplatform.
Meer toelichting over de procedure vindt u hier.
Mail naar info@augent.be voor het Word-document en verdere instructies voor het indienen van een aanvraag.

Algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement

Lees hier het Algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement van de AUGent.

IOF en TechTransfer

Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) slaat een brug tussen het strategisch basisonderzoek aan de instellingen van de AUGent, technologische innovatie en industriële samenwerking.

• IOF-valorisatieconsortia: De IOF-valorisatieconsortia brengen complementaire onderzoeksgroepen bijeen rond gemeenschappelijke toepassingen of expertisedomeinen.
• IOF-projectfinanciering: Naast de ondersteuning van IOF-valorisatieconsortia biedt het IOF financiering voor vier projecttypes: ConcepTT-projecten, StarTT-projecten, Advanced-projecten en Steptone-projecten.
• IOF-raad: De IOF-raad bestaat uit expert-leden van de vier partnerinstellingen van de AUGent en de industrie. De IOF-raad adviseert over de bestemming van de financiële middelen voor strategisch onderzoek met economische finaliteit (IOF-projecten).

Contact:
E: iof@ugent.be
T: 09 264 99 51


Stepstone-projecttypes

IOF-projecttypes

valorisatieconsortia

Valorisatieconsortia