Over ons


AUGent vzw

De Associatie Universiteit Gent (AUGent) is het overkoepelend netwerk van vier kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen in Oost- en West-Vlaanderen: de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen dit netwerk zetten de partnerinstellingen in op gezamenlijke meerwaarde. Samen tellen ze zo’n 67.500 studenten en 12.500 medewerkers.

De AUGent werd als vzw opgericht op 29 april 2003, in uitvoering van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003. Bij de oprichting bestond de belangrijkste opdracht uit de integratie van de academische bacheloropleidingen in de universiteit. Dit proces werd op 1 oktober 2013 met succes afgerond.

Sinds de integratie blijft de associatie haar andere opdrachten vervullen. Ze organiseert de samenwerking tussen de professionele bachelors en de academische opleidingen (waaronder de overgangsmogelijkheden en het ontwikkelen van leerlijnen). Ze bevordert de coördinatie van het onderzoek en innovatie. Ze zorgt voor de algemene logistieke organisatie. Ze bereidt als forum de ontwikkeling naar een geïntegreerde hogeronderwijsruimte voor.

Binnen de AUGent vzw is de Algemene Vergadering het hoogste orgaan. Het dagelijks bestuur van de vzw berust bij het Bestuur. Dit orgaan houdt toezicht op de uitvoering van het algemeen beleid van de AUGent en controleert de inkomsten en uitgaven. Bij het nemen van beslissingen gaat de AUGent uit van het consensusmodel, met respect voor de eigenheid van de instellingen.

De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door een directeur die daarbij ondersteund wordt door een team van stafmedewerkers.

Medewerkers

Rudy Van Renterghem
Directeur

Contacteer voor vragen over: toelatingsonderzoek en onderwijs

T:09 264 82 30
E:Rudy.VanRenterghem@AUGent.be

Aagje Monballieu
Algemeen secretaris

Contacteer voor vragen over: bestuur, wetenschapscommunicatie en sport

T:09 264 82 28
E:Aagje.Monballieu@AUGent.be


Valérie Ingelrelst
Administratief secretaris

E:Valerie.Ingelrelst@AUGent.be

Lieva Grillaert
Administratief assistent

E:Lieva.Grillaert@UGent.be

Contacteer voor vragen over: algemene informatie en  de afstudeerbeurs

T:09 264 82 24


Katrien De Gelder
Stafmedewerker onderzoek

Contacteer voor vragen over: onderzoek en associatieonderzoeksplatformen

T:09 264 36 36
E:Katrien.DeGelder@AUGent.be

Bestuur

Samenstelling van het Bestuur


 • Anne De Paepe

  Voorzitter AUGent

 • Pascal Verdonck

  Voorzitter Arteveldehogeschool

 • Tomas Legrand

  Algemeen directeur Arteveldehogeschool

 • Paul Van Cauwenberge

  Voorzitter HOGENT

 • Koen Goethals

  Algemeen directeur HOGENT

 • Lode De Geyter

  Voorzitter Howest

 • Frederik D'hulster

  Algemeen directeur Howest

 • Rik Van de Walle

  Rector UGent

 • Mieke Van Herreweghe

  Vicerector UGent

 • Mike Nachtegael

  Academisch beheerder UGent

 • Jeroen Vanden Berghe

  Logistiek beheerder UGent

 • Maaike Teirlinck

  Personeelsvertegenwoordiger

 • Ruben Scholtis

  Studentenvertegenwoordiger

Samenstelling van de Algemene Vergadering


 • Anne De Paepe

  Voorzitter AUGent

 • Pascal verdonck

  Voorzitter Arteveldehogeschool

 • Peter Leyman

  Ondervoorzitter Arteveldehogeschool

 • Tomas Legrand

  Algemeen directeur Arteveldehogeschool

 • Sabine Verschelde

  Personeelsvertegenwoordiger Arteveldehogeschool

 • Liedewij Hermans

  Studentenvertegenwoordiger Arteveldehogeschool

 • Paul Van Cauwenberge

  Voorzitter HOGENT

 • Filip Van Laecke

  Ondervoorzitter HOGENT

 • Koen Goethals

  Algemeen directeur HOGENT

 • Maaike Teirlinck

  Personeelsvertegenwoordiger

 • Arthur Van Ginderachter

  Studentenvertegenwoordiger HOGENT

 • Lode De Geyter

  Voorzitter Howest

 • Sofie Staelraeve

  Ondervoorzitter Howest

 • Frederik D'hulster

  Algemeen directeur Howest

 • Tom Tesch

  Personeelsvertegenwoordiger Howest

 • Bailey Vlemincx

  Studentenvertegenwoordiger Howest

 • Rik Van de Walle

  Rector UGent

 • Mieke Van Herreweghe

  Vicerector UGent

 • Mike Nachtegael

  Academisch beheerder UGent

 • Jeroen Vanden Berghe

  Logistiek beheerder UGent

 • Herwig Reynaert

  Decaan faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UGent

 • Isabel Van Driessche

  Decaan faculteit Wetenschappen UGent

 • Jan Van Bocxlaer

  Decaan faculteit Farmaceutische Wetenschappen UGent

 • Femke De Backere

  Personeelsvertegenwoordiger AAP UGent

 • Jan Soons

  Personeelsvertegenwoordiger ATP UGent

 • Ruben Scholtis

  Studentenvertegenwoordiger UGent