Over ons

De Associatie Universiteit Gent (AUGent) is het overkoepelend netwerk van vier kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen in Oost- en West-Vlaanderen: de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen dit netwerk zetten de partnerinstellingen in op gezamenlijke meerwaarde. Samen tellen ze ruim 80.000 studenten en bijna 20.000 medewerkers.

Meer over de AUGent

Diversiteit

De AUGent wil op vlak van diversiteit een voorbeeld en een inspiratiebron zijn. Ieder mens is immers uniek. De AUGent erkent, waardeert en benut de verschillen. De AUGent coördineert daarom de Rolmodellenwerking en is onder meer ook actief betrokken bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.

Meer over diversiteit

Lerarenopleiding

Wil je graag lesgeven in het secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs en ben je op zoek naar een geschikte lerarenopleiding? Hier vind je een overzicht van de diverse opleidingen om leraar te worden. De instellingen van de AUGent hebben alles in huis om je klaar te stomen tot een succesvol leraar. Van harte welkom in de boeiende wereld van het onderwijs!

Meer over de lerarenopleiding

Onderzoek

Associatieonderzoeksplatformen

Een associatieonderzoeksplatform verenigt onderzoekers uit de academische en professionele bacheloropleidingen die actief zijn in een gemeenschappelijk thematisch afgebakend onderzoeksgebied. Hier vindt u meer informatie over de associatieonderzoeksplatformen.

Algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement

Het Algemeen Onderzoeks- en Samenwerkingsreglement vindt u hier.

Industrieel onderzoeksfonds (IOF)

Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) slaat een brug tussen het strategisch basisonderzoek aan de instellingen van de AUGent, technologische innovatie en industriële samenwerking.

 

Wetenschapscommunicatie

De Cel Wetenschapscommunicatie van de AUGent onderneemt, stimuleert en ondersteunt initiatieven omtrent wetenschapscommunicatie bij de vier partnerinstellingen. We voeren hierbij een dynamisch beleid dat afgestemd is op de wisselende noden van de verschillende doelgroepen, de eigenheid en expertise van de individuele instellingen, en de richtlijnen die worden uitgezet door de Vlaamse Overheid.

Meer over wetenschapscommunicatie
 

Studentensport

Sportaanbod

Binnen de AUGent bestaat er een kwaliteitsvol en laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor studenten. Alle studenten van de instellingen kunnen hiervan aan dezelfde tarieven gebruik maken.

Topsport

De AUGent voert een topsportvriendelijk beleid. De erkenningsvoorwaarden om het statuut van topsporter te verkrijgen zijn gelijk voor alle studenten van de partnerinstellingen.

Meer over sport

sport

Studentenbeleid

De Gentse Associatie Studentenraad (GASt) is de studentenvertegenwoordiging bij de Associatie Universiteit Gent. Binnen de associatie zijn de studentenraden van de Universiteit Gent, HoGent, Arteveldehogeschool en Howest terug te vinden. Naast het delen van good practices wordt er ook gewerkt aan enkele concrete dossiers zoals de realisatie op Gents niveau van de dossiers van de Vlaamse Vereniging van Studenten.