Onderwijs


Voor toekomstige studenten

Project afwijkende toelating

Toelatingsonderzoek Bacheloropleidingen

Studenten zonder diploma secundair onderwijs kunnen toch aan een bacheloropleiding beginnen als ze slagen voor het toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten binnen de AUGent.

Het is gratis en het kan slechts één keer per academiejaar doorlopen worden, ook over de associaties heen. Wie slaagt, krijgt een bewijs van toelating.

Het toelatingsonderzoek wordt geregeld door de Validerende Instantie. Om aan het toelatingsonderzoek te kunnen deelnemen, moet u voldoen aan de taalvoorwaarden en moet u 21 jaar zijn op 31 december van het eerstvolgende academiejaar.

Vluchtelingen en ontheemden kunnen ook deelnemen aan het toelatingsonderzoek als ze jonger zijn.

Een tweede uitzondering qua leeftijd wordt gemaakt voor kandidaat-virtuozen. Voor hen bestaat er een aangepaste procedure. Hun bewijs van toelating is alleen geldig binnen de specifieke kunstdiscipline en enkel binnen de AUGent.

Voor bepaalde opleidingen (o.a. “arts”, “tandarts”, “audiovisuele en beeldende kunst”, “muziek en podiumkunsten”) moet de kandidaat ook aan bijkomende toelatingsvoorwaarden voldoen. Hiervoor geldt de regelgeving van de instellingen van de AUGent.

In kader van uw intakegesprek neemt u contact op met één van de onderstaande contactpersonen van de instelling van uw keuze.

ARTEVELDEHOGESCHOOL

Sien Pieters
Dienst Studieadvies
sien.pieters@arteveldehs.be
T: +32 (0)9 234 73 67

HoGent

Pascal Van Geit
Stafmedewerker
pascal.vangeit@hogent.be
T +32 (0)9 243 33 89

UGent

Sophie Decoene
Studiebegeleider
sophie.decoene@UGent.be
T: +32 (0)9 331 00 66

Howest

Filiep Vanhonacker
Studentenadministratie
toelatingsonderzoek@howest.be
T: +32 (0)56 24 12 90

Het is aangewezen om uw portfolio persoonlijk te komen afgeven op ons secretariaat – opgelet, nieuw adres: Apotheekstraat 1, 9000 Gent. U kunt uw dossier makkelijk indienen via onze pakketbrievenbus op bovenstaand adres. Indien u uw dossier wenst af te geven aan één van onze medewerkers dan stuurt u eerst een mailtje om een afspraak vast te leggen via info@augent.be

Indien u dit wenst, is het eveneens mogelijk om uw portfolio met de post te versturen. Het meezenden van originele documenten moet uiteraard met de nodige voorzichtigheid gebeuren.

Daarnaast voorzien we de mogelijkheid om het portfolio digitaal in te dienen. Dit kan enkel in pdf-formaat via onderstaande indienmodule. We raden aan om zeker na te kijken of u een bevestigingsmail gekregen heeft en in geval van twijfel contact op te nemen met het secretariaat.

 
Voor studenten

afstudeerbeurs

De 21ste editie van de afstudeerbeurs was een groot succes. De aftermovie kunt u terugvinden bij de nieuwsitems. De volgende editie zal plaatsvinden in Flanders Expo Gent - hal 1 - op donderdag 27 maart 2025.

Bedrijven kunnen zich online registreren via de afstudeerbeurs website vanaf 2 september 2024 om 9u. Bezoekers kunnen zich registreren vanaf 1 februari 2025. Meer informatie over de afstudeerbeurs kunt u terugvinden op de aparte website.

Heroriëntering

De AUGent wil sterk inzetten op een goede oriëntering. Als dan toch blijkt dat de studiekeuze niet de beste was, wil ze de studenten snel op het goede spoor zetten. Studenten die hun studies aan één van de instellingen van de AUGent stopzetten, krijgen het “bewijs van stopzetten van studies met het oog op heroriëntering”. Hiermee kunnen ze binnen hetzelfde academiejaar naar een andere instelling van de AUGent stappen zonder dat ze het vast gedeelte van het studiegeld (282,10 euro) opnieuw moeten betalen. Dit is enkel mogelijk als ze inschrijven met een diplomacontract of een creditcontract, niet met een examencontract.

Meer informatie via deze kanalen

Arteveldehogeschool

Dienst Studieadvies

Hoogpoort 15
9000 Gent
E-mail studieadvies

HoGent

Directie Onderwijs
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent
E-mail studieadvies

Universiteit Gent

Afdeling Studieadvies
Ufo (1e verdieping)
St-Pietersnieuwstr. 33
9000 Gent
E-mail studieadvies

Interne AUGent-mobiliteit

Bent u met een diplomacontract of als gast- of uitwisselingsstudent ingeschreven aan een van de AUGent-instellingen (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen), dan kunt u zonder bijkomend studiegeld keuze-opleidingsonderdelen volgen aan een andere AUGent-instelling.

Aan deze mogelijkheid zijn drie voorwaarden gekoppeld:

  • De opleidingsonderdelen mogen niet voorkomen in één van de opleidingsprogramma’s van de zendende instelling
  • De opleidingsonderdelen moeten als vervangend aanvaard worden door de zendende instelling. Wilt u buiten het programma aan de andere instelling opleidingsonderdelen volgen, dan moet u dit doen in het kader van een bijkomend creditcontract.
  • Het akkoord van zowel de zendende als de ontvangende instelling.

U dient de aanvraag in bij het aanspreekpunt van uw eigen instelling (=zendende instelling), uiterlijk bij de start van het academiejaar (of 15 werkdagen vóór de start van het tweede semester voor die opleidingsonderdelen waarvoor nog geen aanvraag werd ingediend). Bent u ingeschreven na de start van het academiejaar, dan moet u uiterlijk 15 werkdagen na uw inschrijving de aanvraag indienen.

Relevante praktijkervaring (EVC)

Sinds meer dan tien jaar kunnen studenten hun traject meer individueel plannen en ook relevante praktijkervaring laten meetellen in het hoger onderwijs. Dit kan via de erkenning van “eerder verworven competenties” (EVC). Eerder verworven competenties zijn het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die zijn verworven door leerprocessen maar niet met een studiebewijs bekrachtigd zijn. Voorbeelden zijn ervaring die u heeft opgedaan op de werkplaats, in het verenigingsleven, via vrijwilligerswerk of door een tweetalige opvoeding. Om te onderzoeken of deze competenties erkend kunnen worden, werd een procedure ontwikkeld. Deze procedure is de verantwoordelijkheid van de AUGent. Voor de uitvoering ervan wordt gebruik gemaakt van de expertise van de partnerinstellingen.

In deze gids vindt u welke stappen u kunt ondernemen om uw competenties te laten erkennen en waaruit de EVC-procedure bestaat.
In this RPAC guide you can check the steps you have to take to obtain recognition of previously acquired competencies.

Meer informatie via deze contactpersonen

Arteveldehogeschool

Veerle Vanoverberghe
Verantwoordelijke trajectcoaching
E: veerle.vanoverberghe@arteveldehs.be
T: 09 234 90 35

HoGent

Pascal Van Geit
Stafmedewerker Studentenaangelegenheden
E: evc@hogent.be
T: 09 243 33 89

Howest

Alina Koroleva
EVC-begeleider

E: evc@howest.be
T: 056 24 12 90

Universiteit Gent

Sophie Decoene
EVC-begeleider

E: sophie.decoene@UGent.be
T: 09 331 00 66

Voor docenten
Onderwijsinspiratie

Creatief, authentiek of digitaal met AI? Evaluatie afgetoetst. 

Sterke evaluatiepraktijken gaan doelgericht na wat studenten kennen en kunnen. Ze leveren waardevolle input over het leren voor lesgever én student. Evalueren in het hoger onderwijs is echter geen sinecure. Hoe kan je creatieve producten begeleiden en evalueren? Welke mogelijkheden zijn er om soft skills en generieke competenties te beoordelen? Hoe organiseer je een authentieke of afsluitende evaluatie? 

Ben je op zoek naar inspiratie? Dan ben je bij het event Onderwijsinspiratie AUGent aan het juiste adres!

Het event Onderwijsinspiratie AUGent, dat is: een interessante keynote rond het topic van evaluatie; boeiende workshops van docenten voor docenten; nieuwe collega’s leren kennen en kennis delen met elkaar.

Geïnteresseerd? Zet dan alvast donderdag 25 april 2024 van 9u tot 13u (HOGENT, campus Schoonmeersen) in je agenda! Voor personeel van de AUGent is dit event gratis. Externe deelnemers betalen €35 voor deelname exclusief broodjeslunch en €50 inclusief broodjeslunch

Het programma kan je hier raadplegen

Inschrijven kan via deze link

Contactgegevens

Het organisatieteam:
Margo Dewispelaere  – Liesbet Gevaert – Leen Casier - Ilse Coopman - Rudy Van Renterghem
Technische vragen:
Valérie Ingelrelst