Scriptieprijs Sint-Lievenspoort 2022

In Nieuws by Admin AUGent

De AUGent organiseert in samenwerking met vzw Sint-Lievenspoort de Scriptieprijs 2022. Deze prijs bekroont scripties die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking en de doelgroepen van Sint-Lievenspoort. De doelgroep die dit jaar in de kijker staat, zijn dove of slechthorende kinderen, jongeren of volwassenen.

Heb je tijdens de voorbije 3 academiejaren een bachelor- of masterproef afgewerkt die relevant is voor deze doelgroep? Dan maak je kans om de Scriptieprijs te winnen. Inzendingen gebeuren via de 4 partnerinstellingen van de AUGent. Elke hogeschool kan 2 bachelorproeven nomineren. De UGent kan 4 masterproeven nomineren.
De winnende bachelor- en masterproef worden elk beloond met € 500.

De prijs wordt uitgereikt in januari 2023.

Meer info hier