Toelatingsonderzoek


Dien hieronder uw portfolio in.

Een Curriculum Vitae met een overzicht van de “geleverde prestaties”.
Bewijsstukken met betrekking tot de “geleverde prestaties”. Voorblad en alle bewijsstukken samen in 1 bestand. Het sjabloon is hier te vinden.
Een algemene reflectie (niet per bewijsstuk) op de “geleverde prestaties”. Minimum 1 (= niet minder dan 35 regels) en maximum 3 bladzijden, opgemaakt met een tekstverwerkingsprogramma in lettertype Arial 11.
Een persoonlijke motivatietekst. Minimum 1 (= niet minder dan 35 regels) en maximum 3 bladzijden, opgemaakt met een tekstverwerkingsprogramma in lettertype Arial 11.
Bewijs dat men voldoet aan de taalvoorwaarden om ingeschreven te worden in het hoger onderwijs.