8.30u Onthaal

9.00u Verwelkoming

9.15u -10.15u Keynote ‘Van moetivatie naar goesting? De docent als motiverende coach’
Prof. dr. Maarten Vansteenkiste (Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen UGent)
Hoe kan je er voor zorgen dat studenten actief participeren aan het lesgebeuren en betrokken zijn? Hoe te reageren als studenten de les verstoren? Dit zijn de soort vragen waar docenten wel eens mee te maken krijgen. In deze lezing wordt vanuit wetenschappelijk oogpunt een antwoord geformuleerd op deze vragen. Er wordt ingegaan op welke verschillende types motivatie er bestaan, wat de voedingsbodem is van kwaliteitsvolle motivatie en hoe een docent via zijn of haar docentenstijl hierop kan inspelen. Naast het bieden van een aantal concrete tips wordt vooral een kader aangereikt om te reflecteren over een motiverende docentenstijl.

Deze sessie wordt opgenomen en ter beschikking gesteld van alle medewerkers aan de Associatie UGent.

10.15u -10.45u Pauze

10.45u -12.00u Keuzeworkshops

1. Motiveren en begeesteren in het hoger onderwijs: magie vereist?
Drs Branko Vermote & dr. Nathalie Aelterman (vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie UGent)

U wilt betrokken en enthousiaste studenten in uw les, en gelijk heeft u! Betrokken studenten hebben meer inzicht in de materie, halen betere leerresultaten en rapporteren een hoger welzijn. “Maar kan ik dit wel? En is dit wel haalbaar bij grote groepen?” Ja! Deze hands-on sessie legt u uit hoe en biedt verfrissende strategieën om studenten te begeesteren en te activeren tijdens uw lessen. Via interactieve oefeningen die verder bouwen op uw reeds bestaande expertise gaan we samen concreet aan de slag. De keynote van Prof. M. Vansteenkiste biedt alvast een inspirerende voorbereiding voor deze workshop.

2. Teamteaching, fifty shades of…
Bart D’Herde en Mieke Paelinck (bacheloropleiding Vastgoed, HoGent)

De opleiding bachelor in het vastgoed heeft een groot aantal studenten en wil hier via haar werkvormen een antwoord op proberen formuleren waarbij zowel aandacht is voor de studenten als voor de lesgevers. De opleiding doet dit door in een groot deel van haar opleidingsonderdelen teamteaching in te zetten. Teamteaching vermindert het aantal studenten per lesgever waardoor er meer interactie met en ondersteuning van de studenten mogelijk is. Op die manier kan ook meer tegemoet gekomen worden aan de verschillende noden van studenten. Anderzijds zorgt teamteaching ervoor dat lesgevers hun expertise kunnen combineren of op pedagogisch-didactisch vlak kunnen leren van elkaar. Teamteaching heeft dus zeker ook een meerwaarde voor de professionalisering van lesgevers.

3. Move your ass and get activated! Hoe kunnen we studenten activeren en betrokken maken?
Gert Muylle (bachelor lerarenopleiding, Howest)

Tijdens het geven van klassieke hoorcolleges werd ik geconfronteerd met sedentaire en soms ongemotiveerde studenten. In dit seminarie zullen we samen concrete praktijkvoorbeelden doorlopen waarbij studenten via verschillende mogelijkheden geactiveerd worden: bewegingstussendoortjes, activerende discussievormen, flip the classroom-filmpjes, skypen met experten, evaluatie via een online quiz, … Alles met één doel voor ogen: gepassioneerde studenten!

4. Motiverend onderwijs in de Arteveldehogeschool: van theorie naar praktijk. Live casussen (cliënten) doen studenten en docenten herleven!
Sarah Slock & Judith Vanden Eeden (dienst Onderwijsontwikkeling en Internationalisering, bacheloropleiding Ergotherapie, Arteveldehogeschool)

Binnen de Arteveldehogeschool hebben we een vijftal jaar geleden de zelfdeterminatietheorie als richtinggevend theoretisch kader omarmd. In deze sessie willen we jullie vertellen over de wijze waarop we binnen onze instelling motiverend onderwijs van theorie naar praktijk brengen. Naast het beleid en de ondersteuning die we voorzien komt er ook een concreet praktijkvoorbeeld aan bod. We presenteren een motiverende onderwijspraktijk met onder andere authentieke, levende (live) casussen. Vanuit de theoretische concepten die tijdens de keynote sessie aan bod komen analyseren we samen met de deelnemers dit inspirerend voorbeeld en brengen zo de zelfdeterminatietheorie tot leven.

5. Daar broeit iets!
Anja Cornelis & Ruth DeVreese (bacheloropleiding Bedrijfsmanagement, HoGent)

Studenten laten samenwerken over de jaren en disciplines heen en aan ‘echte’ uitdagingen? Hoe doe je dat? En motiveert dat dan? We laten je kennismaken met twee praktijkvoorbeelden. Het keuzevak ‘Design Thinking Lab’ en het project ‘De Ondernemersaward’ zet studenten samen én daagt ze uit.
Je ontdekt in deze workshop tot welke resultaten en invloed dit kan leiden in een ecosysteem en hoe ook jij aan de slag kan voor jouw vak.

12.00u Netwerklunch met broodjes

Inschrijven

Programma downloaden als PDF