Naar jaarlijkse gewoonte hebben de partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent ook in 2018-2019 een boeiend ‘Seminarie Onderwijskunde’ voor jou in petto.

Dit academiejaar zetten we opnieuw in op een boeiend live event in de historische site het Pand met een keynotespreker, workshops/sessies, netwerkmogelijkheden én lunch. Het seminarie zal doorgaan op 17 mei 2019.

Deelname is gratis voor medewerkers van de AUGent, externen betalen €55 (inclusief lunch).

Registreer hier voor het seminarie.

Hieronder kan u een volledig overzicht van het programma terugvinden:

8.30u: Onthaal

9.00u: Verwelkoming

9.15u -10u Keynote “Onze comfortzone fnuikt ons”
Lieven Desomviele en Isabelle Vandevyvere (3ID LABS, dienst onderwijs en internationalisering, Arteveldehogeschool)

In deze keynote wordt het begrip ‘creativiteit’ geïllustreerd met concrete praktijkvoorbeelden uit het onderwijs. Er wordt ingegaan op het belang, de definiëring, de nodige vaardigheden en tips over hoe JIJ, JOUW patronen kan doorbreken. Deze keynote zal je inspireren om anders aan de slag te gaan. Het aangereikte kader zal jouw onderwijspraktijk afstemmen op de noden van vandaag en morgen.

10u -10.30u: Pauze

10.30u -12.30u: Keuzeworkshops
  • Be the change you want to see in the world.
  • Human Centered design for educators
  • Idiosyncratische machine
  • Dans van de dag
  • Design thinking through Brainbuilding & Teamstorming
  • Creativiteit stimuleren door middel van prototyping
  • Storytelling: een heldenwandeling doorheen de Gentse geschiedenis
1. Be the change you want to see in the world.
Dominique Schellemans en Sofie Honraet (bacheloropleiding Sociaal Werk, Howest)

De wereld is voortdurend  in verandering. Mensen worden dagelijks uitgedaagd om andere perspectieven te hanteren en om zelf nieuwe en andere kansen te genereren. Deze workshop is gericht op een zeer actieve ervaring, een theoretisch kader én de verbinding naar je eigen lespraktijk.

Elke mens heeft een lijf en een stem. Dit is het vertrekpunt. Dit lijken ons belangrijke instrumenten voor elke (sociale) professional. We beginnen met een aantal energizers om de eigen mogelijkheden van lijf en stem te verkennen en misschien zelfs te verruimen.  Ieder van ons doorloopt zo zelf (on)bewust een creatief proces en zet diverse creatieve vaardigheden in.
Mensen zijn verhalende wezens. We gaan aan de slag met beelden en doorlopen opnieuw een creatief proces waar we creatieve vaardigheden al dan niet bewust inzetten.
Samenwerken. We maken verbinding met belangrijke waarden in het (samen)werken met mensen. We bewegen letterlijk samen… We eindigen de workshop met een ‘open space’ rond creativiteit. We maken expliciet de verbinding tussen de oefeningen en het theoretisch model (en misschien ook de eigen creativiteit). We hopen zo collega’s te inspireren om op een andere wijze met studenten in een creatief proces te stappen.

2. Human Centered design for educators
Dieter Wullaert en Jonas Pottie (bacheloropleiding Grafische en Digitale Media, Arteveldehogeschool)

21st century skills, blended & online learning, activerend en motiverend lesgeven, … vandaag op maat van generatie y en morgen ook nog eens voor generatie z. In een snel veranderende wereld ontsnapt ook de lesgever niet aan de continue stroom van impulsen, suggesties en uitdagingen maar hoe vertaal je nu precies al deze theorieën betreffende nieuwe lesinhouden en –vormen, vaak gebaseerd op goed onderbouwde wetenschappelijke inzichten, naar jouw lessen? Hoe breng je innovaties in de praktijk en dit op maat van jouw studenten en binnen de grenzen van de beschikbaar gestelde tijd en middelen?

In deze workshop stellen we een raamwerk voor om op een “human-centered” manier aan de slag te gaan. Je krijgt een korte theoretische schets van het ontwerpproces, gestaafd met een concrete casus uit de opleiding Grafische en Digitale Media van Arteveldehogeschool. Je gaat ook zelf aan de slag tijdens deze workshop.

3. Idiosyncratische machine
Kristof Van Gestel (KASK, School of Arts van HOGENT, bachelor in de Beeldende Kunsten: Autonome vormgeving)

Steek je handen uit de mouwen en kom op een speelse en laagdrempelige manier mee creativiteit ervaren! Docent en kunstenaar Kristof Van Gestel nodigt je uit om mee te stappen in zijn vormengenererende knip- en tekenmachine. Door actief te ervaren en achteraf samen te reflecteren komen we tot gedragen en belichaamde kennis over wat creativiteit kan zijn. Vertrekkend vanuit de tussenruimtes die alledaagse objecten creëren, ontstaan – al tekenend – door een systematisch samenspel in verschillende stappen onverwachte en abstracte vormen. Vanuit die ervaring sta je vanzelf stil bij begrippen zoals toeval en keuze, eigenheid en gemeenschappelijkheid, actie en reflectie, proces en product, creativiteit en de rol en betekenis van kunst. Iedereen is welkom! Er is geen voorkennis of artistiek talent vereist.

Deze methode is sinds 2013 in co-creatie ontwikkeld. Door het opzetten van co-creaties en het organiseren van participatieve en ervaringsgerichte momenten maakt kunstenaar Kristof Van Gestel zijn toeschouwers tot actieve deelnemers en lokt zo ervaringen bij hen uit die dicht bij het leven staan. Bovendien wordt kunst op die manier een plaats voor ontmoeting en dialoog. Sinds 2014 voert Van Gestel aan de KASK/HoGent een post-doctoraal onderzoek over het ontwikkelen van strategieën om zijn praktijk op zo’n actieve manier open te stellen voor anderen. www.kristofvangestel.be

4. Dans van de dag
Heike Langsdorf (KASK, School of Arts van HOGENT, bachelor in de Beeldende Kunsten: Vrije Kunsten – Performance)

De dans van de dag is een lichaamspraktijk en methode om een accumulative en co-gecreërde compositie of choreografie te schrijven als en in group. Ontwikkeld werd deze praktijk tijdens de atelieruren van Geactiveerde Ruimte / Autonome Vormgeving in de context van het onderzoeksproject Distraction as Discipline (Langsdorf & Luyten 2016 – 19).

Tijdens een warm-up fase worden mensen gegidst om hun aandacht te richten op ruimtelijke ‘triggers’ en aangeleid om er een subtiele maar onmiddellijke sensorieel / emotionele response op te vinden. Op die manier wordt langzamerhand iedereen zijn/haar eigen gids en getuige bij het verzamelen en selecteren van bewegingselementen (responses).

In een tweede fase stellen we enkele ‘responses’ aan elkaar voor en leert iedereen de kern van het gekozen element te belichamen op zijn/haar manier.

In een derde fase wordt er op basis van een eenvoudig improvisatie principe gedoken in het instant maken van een choreografie in voortdurende verandering.

De dans van de dag werkt met het principe van bewegers en getuigen die de ruimte samen ‘dragen’. Het doel is dat men in een groepsconstellatie zijn eigen voorkeuren, esthetische automatismen en gedragsgewoontes ziet opkomen zonder deze direct te moeten rechtvaardigen, analyseren en te bekritiseren. Na de dans van de dag een tijdje uit te voeren wordt met hulp van een gestructureerde reflectiemethode collectief erop terug gekeken. In deze laatste fase worden observaties gedeeld op een manier dat de vaardigheid van het aandachtig getuigen van de realiteit zonder te ver/oordelen traint.

5. Design thinking through Brainbuilding & Teamstorming
Jynse Cremers (bacheloropleiding Digital Design & Development, Howest)

De workshop start met een korte en krachtige toelichting over design thinking via het double diamond model. Dit model dient vervolgens als houvast voor de verdere hands-on oefeningen. Voor elke fase uit het model krijg je templates aangereikt om met je studenten aan de slag te gaan. Je leert o.a. hoe je creatief een probleemstelling in kaart brengt, hoe je een groep inventief laat brainstormen, hoe je teamspirit op een speelse manier in goede banen kan leiden, hoe je creatief feedback geeft, enz.

6. Creativiteit stimuleren door middel van prototyping
Jan Detand en Yannick Christiaens (bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen, UGent)

Studenten stellen zich vaak de vraag; ben ik voldoende creatief om een oplossing te bedenken? Ook voor creativiteit geldt de 80/20 regel; 80% transpiratie – 20% inspiratie. We bieden je inspiratie aan de hand van enkele tools (bv. Methodkit) en illustreren hoe je tijdens een korte doch intense workshop (80% transpiratie) tot creatieve oplossingen kan komen. Tijdens de workshop ligt de nadruk op het quick & dirty prototypen.

7. Storytelling: een heldenwandeling doorheen de Gentse geschiedenis
Ann De Wilde (bacheloropleiding Sociaal Werk, HOGENT)

Storytelling is de essentie van menselijke communicatie. In deze interactieve training maak je kennis met de bouwstenen van storytelling en de stappen van Joseph Campbell. Aan de hand van de Gentse geschiedenis en haar verhaal van verandering, vertellen we elkaar over onze eigen momenten van aanpassing en ommekeer. Je ontdekt hoe individuele verhalen van verandering van anderen en de herkenning ervan, kunnen leiden tot verbinding en vertrouwen. Hoe je met een eerlijke inhoud in een natuurlijke structuur zorgt voor grotere betrokkenheid. Een goed verhaal motiveert en zet aan tot actie. Verhalen brengen ons samen.

12.30u: Netwerklunch met broodjes