Onderwijs


Voor toekomstige studenten

Toelatingsonderzoek

Voor studenten zonder diploma secundair onderwijs

Studenten zonder diploma secundair onderwijs kunnen toch aan een bacheloropleiding beginnen als ze slagen voor het toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten binnen de AUGent. Het is gratis en het kan slechts één keer per academiejaar doorlopen worden, ook over de associaties heen. Wie slaagt, krijgt een bewijs van toelating. Het toelatingsonderzoek wordt geregeld door de Validerende Instantie.

Om aan het toelatingsonderzoek te kunnen deelnemen, moet u voldoen aan de taalvoorwaarden en moet u 21 jaar zijn op 31 december van het eerstvolgende academiejaar. Vluchtelingen en ontheemden kunnen ook deelnemen aan het toelatingsonderzoek als ze jonger zijn. Een tweede uitzondering qua leeftijd wordt gemaakt voor kandidaat-virtuozen. Voor hen bestaat er een aangepaste procedure. Hun bewijs van toelating is alleen geldig binnen de specifieke kunstdiscipline en enkel binnen de AUGent.

Voor bepaalde opleidingen (o.a. “arts”, “tandarts”, “audiovisuele en beeldende kunst”, “muziek en podiumkunsten”) moet de kandidaat ook aan bijkomende toelatingsvoorwaarden voldoen. Hiervoor geldt de regelgeving van de instellingen van de AUGent.

ARTEVELDEHOGESCHOOL

Lien Ampe
Dienst Studieadvies
lien.ampe@arteveldehs.be
T: +32 (0)9 234 91 79

HoGent

Pascal Van Geit
Stafmedewerker
pascal.vangeit@hogent.be
T +32 (0)9 243 33 89

UGent

Sophie Decoene
Studiebegeleider
sophie.decoene@UGent.be
T: +32 (0)9 331 00 68

Howest

Els Gobbin
Studentenadministratie
toelating@howest.be
T: +32 (0)56 24 12 90

Het is aangewezen om uw portfolio persoonlijk te komen afgeven op ons secretariaat (Jozef Kluyskensstraat 29, 9000 Gent). U kunt hiertoe een afspraak maken tijdens de kantooruren via info@augent.be of 09 264 82 24.

Indien u dit wenst, is het eveneens mogelijk om uw portfolio met de post te versturen. Het meezenden van originele documenten moet uiteraard met de nodige voorzichtigheid gebeuren.

Daarnaast voorzien we de mogelijkheid om het portfolio digitaal in te dienen. Dit kan enkel in pdf-formaat via onderstaande indienmodule. We raden aan om zeker na te kijken of u een bevestigingsmail gekregen heeft en in geval van twijfel contact op te nemen met het secretariaat.

 

Relevante praktijkervaring (EVC)

Sinds meer dan tien jaar kunnen studenten hun traject meer individueel plannen en ook relevante praktijkervaring laten meetellen in het hoger onderwijs. Dit kan via de erkenning van “eerder verworven competenties” (EVC). Eerder verworven competenties zijn het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die zijn verworven door leerprocessen maar niet met een studiebewijs bekrachtigd zijn. Voorbeelden zijn ervaring die u heeft opgedaan op de werkplaats, in het verenigingsleven, via vrijwilligerswerk of door een tweetalige opvoeding. Om te onderzoeken of deze competenties erkend kunnen worden, werd een procedure ontwikkeld. Deze procedure is de verantwoordelijkheid van de AUGent. Voor de uitvoering ervan wordt gebruik gemaakt van de expertise van de partnerinstellingen.

In deze gids vindt u welke stappen u kunt ondernemen om uw competenties te laten erkennen en waaruit de EVC-procedure bestaat.
In this RPAC guide you can check the steps you have to take to obtain recognition of previously acquired competencies.

Meer informatie via deze contactpersonen

Arteveldehogeschool

Veerle Vanoverberghe
Verantwoordelijke trajectcoaching
E: veerle.vanoverberghe@arteveldehs.be
T: 09 234 90 35

HoGent

Anne-Sophie Seghers
Stafmedewerker Onderwijsontwikkeling
E: evc@hogent.be
T: 09 243 34 54

Howest

Alina Koroleva
EVC-begeleider

E: evc@howest.be
T: 056 24 12 90

Universiteit Gent

Sophie Decoene
EVC-begeleider

E: sophie.decoene@UGent.be
T: 09 331 00 68

Voor studenten

Afstudeerbeurs

De Afstudeerbeurs is de grootste jobbeurs van Vlaanderen voor laatstejaarsstudenten (bachelor, master en PhD). De beurs bestaat uit een algemene jobmarkt, de Job Market for Young Researchers, de International Jobs Corner, de verderstudeerbeurs en een omkaderend programma. Jaarlijks trekt de beurs meer dan 5000 studenten en meer dan 230 bedrijven en organisaties aan.
De 16de editie van de Afstudeerbeurs zal doorgaan op dinsdag 2 april 2019 van 12u tot 18u in het ICC Gent. Meer informatie op de website.

Heroriëntering

De AUGent wil sterk inzetten op een goede oriëntering. Als dan toch blijkt dat de studiekeuze niet de beste was, wil ze de studenten snel op het goede spoor zetten. Studenten die hun studies aan één van de instellingen van de AUGent stopzetten, krijgen het “bewijs van stopzetten van studies met het oog op heroriëntering”. Hiermee kunnen ze binnen hetzelfde academiejaar naar een andere instelling van de AUGent stappen zonder dat ze het vast gedeelte van het studiegeld (230 euro) opnieuw moeten betalen. Dit is enkel mogelijk als ze inschrijven met een diplomacontract of een creditcontract, niet met een examencontract.

Meer informatie via deze kanalen

Arteveldehogeschool

Dienst Studieadvies
STIP
Hoogpoort 15
9000 Gent
E-mail studieadvies

HoGent

Directie Onderwijs
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent
E-mail studieadvies

Universiteit Gent

Afdeling Studieadvies
Ufo (1e verdieping)
St-Pietersnieuwstr. 33
9000 Gent
E-mail studieadvies

Voor docenten
Seminaries onderwijskunde

Ben je geïnteresseerd in actuele onderwijskundige thema’s in het hoger onderwijs? Wil je geïnspireerd worden door een praktijkvoorbeeld van een collega? Wil je ideeën aftoetsen en netwerken met lesgevers binnen de AUGent? Naar jaarlijkse gewoonte hebben de partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent ook in 2018-2019 een boeiend ‘Seminarie Onderwijskunde’ voor jou in petto. Dit academiejaar zetten we opnieuw in op een boeiend live event in de historische site het Pand met een keynotespreker, workshops/sessies, netwerkmogelijkheden én lunch. Deelname is gratis voor medewerkers van de AUGent, externen betalen €55 (inclusief lunch).

Thema: Creatief denken

  • Datum: 17 mei 2019
  • Tijdstip: 8u30 – 12u
  • Locatie: Het Pand (Onderbergen 1, 9000 Gent)

Bekijk het volledige programma.
Registreer hier voor het seminarie.

Contactgegevens