Onderwijs


Studenten zonder diploma secundair onderwijs kunnen toch aan een bacheloropleiding beginnen als ze slagen voor het toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten binnen de AUGent.

Het is gratis en het kan slechts één keer per academiejaar doorlopen worden, ook over de associaties heen. Wie slaagt, krijgt een bewijs van toelating.

Het toelatingsonderzoek wordt geregeld door de Validerende Instantie. Om aan het toelatingsonderzoek te kunnen deelnemen, moet u voldoen aan de taalvoorwaarden en moet u 21 jaar zijn op 31 december van het eerstvolgende academiejaar.

Vluchtelingen en ontheemden kunnen ook deelnemen aan het toelatingsonderzoek als ze jonger zijn.

Een tweede uitzondering qua leeftijd wordt gemaakt voor kandidaat-virtuozen. Voor hen bestaat er een aangepaste procedure. Hun bewijs van toelating is alleen geldig binnen de specifieke kunstdiscipline en enkel binnen de AUGent.

Voor bepaalde opleidingen (o.a. “arts”, “tandarts”, “audiovisuele en beeldende kunst”, “muziek en podiumkunsten”) moet de kandidaat ook aan bijkomende toelatingsvoorwaarden voldoen. Hiervoor geldt de regelgeving van de instellingen van de AUGent.

In kader van uw intakegesprek neemt u contact op met één van de onderstaande contactpersonen van de instelling van uw keuze.

ARTEVELDEHOGESCHOOL

Soetkin Lootens
Dienst Studieadvies
soetkin.lootens@arteveldehs.be
T: +32 (0)9 234 91 79

HoGent

Pascal Van Geit
Stafmedewerker
pascal.vangeit@hogent.be
T +32 (0)9 243 33 89

UGent

Sophie Decoene
Studiebegeleider
sophie.decoene@UGent.be
T: +32 (0)9 331 00 66

Howest

Els Gobbin
Studentenadministratie
toelatingsonderzoek@howest.be
T: +32 (0)56 24 12 90

Het is aangewezen om uw portfolio persoonlijk te komen afgeven op ons secretariaat – opgelet, nieuw adres: Apotheekstraat 1, 9000 Gent. U kunt uw dossier makkelijk indienen via onze pakketbrievenbus op bovenstaand adres. Indien u uw dossier wenst af te geven aan één van onze medewerkers dan stuurt u eerst een mailtje om een afspraak vast te leggen via info@augent.be

Indien u dit wenst, is het eveneens mogelijk om uw portfolio met de post te versturen. Het meezenden van originele documenten moet uiteraard met de nodige voorzichtigheid gebeuren.

Daarnaast voorzien we de mogelijkheid om het portfolio digitaal in te dienen. Dit kan enkel in pdf-formaat via onderstaande indienmodule. We raden aan om zeker na te kijken of u een bevestigingsmail gekregen heeft en in geval van twijfel contact op te nemen met het secretariaat.

 

Toelatingsproef graduaatsopleidingen

Studenten zonder diploma secundair onderwijs kunnen eveneens aan een graduaatsopleiding beginnen als ze slagen voor de toelatingsproef graduaatsopleidingen.

Inschrijven kan via www.toelatingsonderzoek.be. U kunt er de gewenste datum en gewenste locatie selecteren.

Het maakt op zich ook niet uit op welke hogeschool u de toelatingsproef voor graduaatsopleidingen aflegt. De proef is vanaf mei 2020 Vlaanderenbreed dezelfde. Indien u slaagt voor de toelatingsproef, kunt u met het bewijs van toelating in alle Vlaamse hogescholen inschrijven.

Op de website kunt u ook informatie downloaden. Het is aangewezen om deze zeker grondig door te nemen voor het afleggen van de proef.

Voor studenten

afstudeerbeurs

De 20ste editie van de afstudeerbeurs zal een hybride vorm aannemen. De cv analyse/career coaching en/of het omkaderend programma zal online georganiseerd worden op donderdag 9 maart 2023. De jobbeurzen en het verderstudeerluik zullen doorgaan in Flanders Expo Gent – hal 1 – op donderdag 23 maart 2023.

Bedrijven kunnen zich online registreren via de afstudeerbeurs website vanaf 1 september 2022 om 9u. Bezoekers kunnen zich registreren vanaf 1 februari 2023. Meer informatie over de afstudeerbeurs kunt u terugvinden op onze vernieuwde website.

Heroriëntering

De AUGent wil sterk inzetten op een goede oriëntering. Als dan toch blijkt dat de studiekeuze niet de beste was, wil ze de studenten snel op het goede spoor zetten. Studenten die hun studies aan één van de instellingen van de AUGent stopzetten, krijgen het “bewijs van stopzetten van studies met het oog op heroriëntering”. Hiermee kunnen ze binnen hetzelfde academiejaar naar een andere instelling van de AUGent stappen zonder dat ze het vast gedeelte van het studiegeld (230 euro) opnieuw moeten betalen. Dit is enkel mogelijk als ze inschrijven met een diplomacontract of een creditcontract, niet met een examencontract.

Meer informatie via deze kanalen

Arteveldehogeschool

Dienst Studieadvies
STIP
Hoogpoort 15
9000 Gent
E-mail studieadvies

HoGent

Directie Onderwijs
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent
E-mail studieadvies

Universiteit Gent

Afdeling Studieadvies
Ufo (1e verdieping)
St-Pietersnieuwstr. 33
9000 Gent
E-mail studieadvies

Internationalisation Award

De Ghent University Association Internationalisation Award heeft tot doel waardevolle internationale activiteiten of projecten van studenten van de associatiepartners te ondersteunen en de samenwerking tussen studenten van verschillende partnerinstellingen te bevorderen.

Komen in aanmerking voor een geldsom van € 2500: projecten waarbij studenten van minimum 2 associatiepartners betrokken zijn of projecten van studenten uit één instelling van de associatie maar waarbij een band is met minstens 2 associatiepartners (bijvoorbeeld via de projectpromotoren).

Het betreft activiteiten al dan niet in het kader van stages, bachelor- of masterproeven, of andere studie-activiteiten die een internationaal engagement van studenten beogen, het wereldburgerschap van studenten bevorderen of toepassing van verworven competenties in internationale context tot doel hebben.

Elke student of groep van studenten van de instellingen verbonden aan de AUGent kan deelnemen met een internationaal studentenproject dat in voorbereiding is en waarvan verwacht kan worden dat het opgestart en/of uitgevoerd wordt in de loop van het huidig en/of volgende kalenderjaar.

Dit jaar is de afsluitingsdatum voor inzendingen 30 september.

Voor details kunt u terecht bij de internationaliseringsverantwoordelijken van de UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool en Howest, of bij de AUGent.

Interne AUGent-mobiliteit

Bent u met een diplomacontract of als gast- of uitwisselingsstudent ingeschreven aan een van de AUGent-instellingen (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen), dan kunt u zonder bijkomend studiegeld keuze-opleidingsonderdelen volgen aan een andere AUGent-instelling.

Aan deze mogelijkheid zijn drie voorwaarden gekoppeld:

  • De opleidingsonderdelen mogen niet voorkomen in één van de opleidingsprogramma’s van de zendende instelling
  • De opleidingsonderdelen moeten als vervangend aanvaard worden door de zendende instelling. Wilt u buiten het programma aan de andere instelling opleidingsonderdelen volgen, dan moet u dit doen in het kader van een bijkomend creditcontract.
  • Het akkoord van zowel de zendende als de ontvangende instelling.

U dient de aanvraag in bij het aanspreekpunt van uw eigen instelling (=zendende instelling), uiterlijk bij de start van het academiejaar (of 15 werkdagen vóór de start van het tweede semester voor die opleidingsonderdelen waarvoor nog geen aanvraag werd ingediend). Bent u ingeschreven na de start van het academiejaar, dan moet u uiterlijk 15 werkdagen na uw inschrijving de aanvraag indienen.

Relevante praktijkervaring (EVC)

Sinds meer dan tien jaar kunnen studenten hun traject meer individueel plannen en ook relevante praktijkervaring laten meetellen in het hoger onderwijs. Dit kan via de erkenning van “eerder verworven competenties” (EVC). Eerder verworven competenties zijn het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die zijn verworven door leerprocessen maar niet met een studiebewijs bekrachtigd zijn. Voorbeelden zijn ervaring die u heeft opgedaan op de werkplaats, in het verenigingsleven, via vrijwilligerswerk of door een tweetalige opvoeding. Om te onderzoeken of deze competenties erkend kunnen worden, werd een procedure ontwikkeld. Deze procedure is de verantwoordelijkheid van de AUGent. Voor de uitvoering ervan wordt gebruik gemaakt van de expertise van de partnerinstellingen.

In deze gids vindt u welke stappen u kunt ondernemen om uw competenties te laten erkennen en waaruit de EVC-procedure bestaat.
In this RPAC guide you can check the steps you have to take to obtain recognition of previously acquired competencies.

Meer informatie via deze contactpersonen

Arteveldehogeschool

Veerle Vanoverberghe
Verantwoordelijke trajectcoaching
E: veerle.vanoverberghe@arteveldehs.be
T: 09 234 90 35

HoGent

Pascal Van Geit
Stafmedewerker Studentenaangelegenheden
E: evc@hogent.be
T: 09 243 33 89

Howest

Alina Koroleva
EVC-begeleider

E: evc@howest.be
T: 056 24 12 90

Universiteit Gent

Sophie Decoene
EVC-begeleider

E: sophie.decoene@UGent.be
T: 09 331 00 66

Voor docenten
Onderwijsinspiratie

In 2023 lanceert de Associatie Universiteit Gent een nieuwe naam voor De Seminaries Onderwijskunde: Onderwijsinspiratie AUGent. Een event voor en door lesgevers hoger onderwijs.

  • Ben je geïnteresseerd in actuele onderwijskundige thema’s in het hoger onderwijs?
  • Wil je geïnspireerd worden door praktijkvoorbeelden van collega’s?
  • Wil je ideeën aftoetsen en netwerken met lesgevers binnen de AUGent?

Kom dan zeker op 20 april 2023 naar het event Onderwijsinspiratie AUGent, met dit jaar als titel: ‘Samen zijn we wijs! Op weg naar maatschappelijk betrokken hoger onderwijs’. Op het programma staan praktijkvoorbeelden van lesgevers vanuit de verschillende partnerinstellingen, boeiende experten, netwerkmogelijkheden én lunch op campus Schoonmeersen van HOGENT.

Image

‘Samen zijn we wijs! Op weg naar maatschappelijk betrokken hoger onderwijs’ 20 april 2023 (9u-13u)

Het hoger onderwijs heeft een belangrijke taak in het vormen van maatschappelijk betrokken burgers. Hoewel lesgevers het belang ervan inzien, is het niet altijd gemakkelijk om maatschappelijk engagement in de onderwijspraktijk te integreren en vorm te geven. Wat verstaan we onder maatschappelijk betrokken onderwijs, waarom is dit belangrijk en welke accenten kunnen gelegd worden in onze doelstellingen, werkvormen, begeleiding en evaluatie om dit te realiseren?

Programma en inschrijvingen: maart 2023

Plaats in je agenda
Contactgegevens
Voor opleidingen
Associatiefonds Postgraduaatsopleidingen en Levenslang opleiden/vormen

Om de samenwerking tussen de 4 partnerinstellingen verder te stimuleren en om hun terechte ambitie tot het uitbouwen van een breed en kwalitatief aanbod van levenslang opleiden/vormen op hogeronderwijsniveau (EQF/VKR 5-6-7) gestalte te geven, creëerde de AUGent een Associatiefonds Postgraduaatsopleidingen en Levenslang opleiden/vormen (APL).

Het doel van het APL is het ondersteunen van de opleidingen en vakgroepen die betrokken zijn in een structurele en duurzame onderwijssamenwerking op vlak van postgraduaatsopleidingen en andere initiatieven die kaderen in levenslang opleiden en vormen. Initiatieven waarbij minstens 3 associatiepartners betrokken zijn, komen prioritair in aanmerking voor ondersteuning via het APL.
Jaarlijks wordt een maximumbudget voorzien van 15.000 euro. Per academiejaar kunnen 2 projecten worden ondersteund.

De eerstvolgende deadline is 1 november.
Het reglement en het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.