Winnaars Scriptieprijs 2023 Sint-Lievenspoort

In Geen onderdeel van een categorie by Admin AUGent

Op 19 januari 2024 werd de jaarlijkse Scriptieprijs van Sint-Lievenspoort opnieuw uitgereikt. Dit jaar kwam de doelgroep kinderen met een spraak- of taalontwikkelingsstoornis aan bod.

Lut Willems (master logopedische en audiologische wetenschappen UGent) kreeg de prijs voor haar masterproef “Dynamisch onderzoek bij meertalige kinderen – effect van test-teach-retest protocol op de Nederlandstalige narratieve vaardigheden van meertalige kinderen”. Het onderzoek is een van de eerste (kwantitatieve) studies in Vlaanderen rond dynamische taaldiagnostiek bij meertalige kinderen in het Nederlands.

De prijs voor de bachelorproef ging naar Britt Martens, Anneleen Vervaet, Yana Van der Eecken en Rune Potier (bachelor ergotherapie Arteveldehogeschool). Samen maakten ze een DCD-doebox: “Psycho-educatie voor kinderen met een beperkt taalbegrip”. Hulpmiddelen voor kinderen met DCD en een beperkt taalbegrip zijn in de praktijk moeilijk te vinden. Deze doebox vult dit hiaat op en biedt een antwoord op een actuele vraag uit het werkveld.

De vzw Sint-Lievenspoort werkt al lange tijd samen met de AUGent om de wisselwerking te vergroten tussen de dagelijkse praktijk van het werken met kinderen en volwassenen met een gehoorstoornis, spraak-taalstoornis of autismespectrumstoornis en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Eén van de elementen in die samenwerking is het uitreiken van de jaarlijkse Scriptieprijs Sint-Lievenspoort.

De prijs bekroont sinds 2015 jaarlijks een bachelor- en een masterproef die betekenisvol zijn voor de werking van de organisatie en een van de drie doelgroepen van Sint-Lievenspoort. Elke winnende scriptie wint 500 euro. Elk jaar staat een andere doelgroep in de kijker.

Volgend jaar wordt de Scriptieprijs Sint-Lievenspoort opnieuw uitgereikt. De doelgroep kinderen met een autismespectrumstoornis staat dan centraal.

Meer informatie www.sintlievenspoort.be/scriptieprijs.